Cập nhật tiến độ dự án Opal Skyline đến ngày 24/05/2022

Ghi chú:

– Công trình được đổ bê tông sàn tầng 35 ngày: 23/05/2022.
– Dự kiến: Cất nóc dự án Bê tông sàn sân thượng: ngày 08/06/2022.

TƯ VẤN ZALO FACEBOOK 0827 750 760